Kryptowaluty


  

Kryptowaluty, rzadziej waluty kryptograficzne – rozproszony system księgowy bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu („portfelami”) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki[1].

Kryptowaluta nie jest przez większość krajów uznawana za jednostkę walutowąśrodek płatniczy czy pieniądz elektroniczny, dzięki czemu tworzenie jednostek w ramach wbudowanego w system algorytmu (tzw. wydobywanie lub wykopywanie) jest legalne[2]. Zwykle z tych samych powodów nie korzysta jednak z ulg podatkowych przewidzianych dla handlu walutą – na przykład może dotyczyć jej VAT[3][4][5].

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut, których określa się mianem „altcoiny” (alternatywne coiny). Utworzenie niektórych z nich miało przy okazji zrealizować inne cele, na przykład namecoin tworzy zdecentralizowany system DNS[6], a peercoin stara się bardziej równomiernie rozłożyć dochody z wydobywania swych jednostek[7]. Istnieją też plany zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego[8].

Obecnie notowanych jest ponad 1300 kryptowalut na ponad 7500 specjalnych giełdach (tak zwanych kryptogiełdach). jak np bitbay

Przykładowe kryptowaluty

Cały czas powstają nowe kryptowaluty, ze wzg

lędu na wykorzystanie otwartego oprogramowania oraz sieci P2P. Kod źródłowy jest oparty na wolnym oprogramowaniu, przez co każdy może go pobrać i utworzyć swoją kryptowalutę.

Wg stanu na grudzień 2017 kryptowalutami o kapitalizacji ponad 5 mld dolarów były:

Istnieją poza tym setki innych kryptowalut.

Wydobywanie kryptowalut

Wydobywanie kryptowalut (kopanie kryptowalut, mining kryptowaluty) odbywa się za pomocą koparek kryptowaluty korzystając z mocy obliczeniowej dedykowanego sprzętudotyczyć jej VAT.

Najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin, jednak istnieje kilkaset innych kryptowalut, których określa się mianem „altcoiny” (alternatywne coiny). Utworzenie niektórych z nich miało przy okazji zrealizować inne cele, na przykład namecoin tworzy zdecentralizowany system DNS[6], a peercoin stara się bardziej równomiernie rozłożyć dochody z wydobywania swych jednostek[7]. Istnieją też plany zbudowania na planie kryptowaluty rynku prognostycznego[8].

Obecnie notowanych jest ponad 1300 kryptowalut na ponad 7500 specjalnych giełdach (tak zwanych kryptogiełdach).

Dlaczego na rynku kryptowalut zachodzą zmiany ???

a) Czynniki polityczne,

b) Manipulacje medialne i wolumenowe,

c) Dołączenie ważnych inwestorów,

d) Przebicia ważnych poziomów,

e) Dopływ nowego kapitału na rynek.

Total Page Visits: 1722 - Today Page Visits: 1

Zarabianie w internecie. bitcoin, kryptowaluty, nowe technologie, nowinki techniczne