Rozlicz PIT

  Rewolucja w PITACH.

Już od 01 stycznia 2019r pity będą rozliczane za Nas przez Urzędy Skarbowe. To właśnie Urząd Skarbowy wstępnie przygotuje PIT. Jeśli nie będziemy mieli zastrzeżeń do tak przygotowanego PIT-u , to wystarczy kliknąć i potwierdzić przygotowany PIT 37

Taki PIT będzie znajdował się na stronie ➙ www.podatki.gov.pl

Wystarczy wejść na wyżej wymienioną stronę i tam będzie na Ciebie czekał Twój PIT od 15 lutego 2019r, w zakładce >Twój e-pit<.

Jednak aby tego dokonać, musimy się uwierzytelnić poprzez podanie takich danych jak: PESEL, kwota przychodu z deklaracji PIT-37 za poprzedni rok podatkowy i gotowe. Jeśli nie mamy żadnych uwag to wysyłamy klikając WYŚLIJ.

W jaki sposób się uwierzytelnić ??? Najlepiej dokonać tego poprzez profil zaufany swojego banku. Poniższe banki posiadają profil zaufany:

…..ING Bank Śląski……mBank…..T-Mobile Usługi Bankowe…..Bank Millennium…….PKO Bank Polski

        Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pekao-sa.jpg Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie envelo-bank.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie santader.png.

                 ….  Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie tmobile-usługi-bankowe.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie alior-bank-1-300x144.jpg


Profil zaufany

Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz mieć konta w banku lub nie chcesz. To możesz zrobić to poprzez profil zaufany strony rządowej Ministerstwa Cyfryzacji ul. Królewska 27 Warszawa
rejestrując się i zakładając swój własny profil zaufany ➙ tutaj

Warto skorzystać z takiej formy ponieważ możemy załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu w takich instytucjach jak: Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Miejski, wyrobisz nowy dowód osobisty, czy zarejestrujesz samochód bez wychodzenia z domu

Więcej szczegółów znajdziesz ➙  tutaj

Czas na wysłanie upływa 30 kwietnia 2019r, czyli jak zawsze każdego roku.

Poniżej film instruktażowy.

 – PITY

Przypomnę tylko że leżący na podatniku obowiązek rozliczenia z Urzędem Skarbowym polega na złożeniu w odpowiednim terminie właściwej deklaracji podatkowej PIT-37 do 30 kwietnia każdego roku

Jakie wydatki podlegają odliczeniu?
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć szczegółowo określone wydatki. Należy mieć jednak na uwadze, że wydatki te podlegają odliczeniu tylko wówczas, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Natomiast w sytuacji gdy wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, podlegające odliczeniu uważa się wydatki poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;

Zobacz również:

Ulga rehabilitacyjna – zakup pojazdu przystosowanego do niepełnosprawności
Wydatki na odchudzające suplementy w rozliczeniu PIT
Wydatki na adaptację pomieszczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

8) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

10) opłacenie tłumacza języka migowego;

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;

12) leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo);

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a;

Wszystkie szczegóły dotyczące sposobu postępowania przy rozliczaniu znajdziesz w poniżmy w filmie 👇👇👇

**************************************************************************
Coraz więcej ludzi rozlicza swój PIT za pomocą internetu. Co ułatwia i przyspiesza cały proces.
Teraz również łatwo i szybko możesz sprawdzić kiedy dokładnie otrzymasz zwrot podatku od Urzędu Skarbowego tutaj
Również przybliżony czas możesz zobaczyć na stronie pod tym adresem -> http://www.e-pity.pl/on-line
Total Page Visits: 2135 - Today Page Visits: 1

Zarabianie w internecie. bitcoin, kryptowaluty, nowe technologie, nowinki techniczne